สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
นกพิราบขาวบนพื้นแดง
นกพิราบขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ รักสันติ ใฝ่เรียนรู้ เมื่อได้รับมวลประสบการณ์แล้ว สามารถก้าวสู่โลกกว้างต่อไป

สีประจำโรงเรียน 
สีขาวแดง    สีขาวคือความบริสุทธิ์ของนักเรียน  สีแดงคือเลือดเนื้อที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว