ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน (คน)
 
อนุบาล 120
ประถมศึกษา 14 453
รวมทั้งหมด 18 573