“ปีการศึกษา 2562-2565 โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นต้นแบบวิชาการที่เป็นเลิศ สื่อสารสองภาษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน สร้างโอกาสในการเรียนรู้ เสริมสร้างคนดี คนเก่งสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร ) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน MEP (Mini English Program )
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
รายงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้คำศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดการสอนแบบใช้เกม (522/0) 13 ส.ค. 58
พอจะทีภาพถ่ายรวมนักเรียน ศิษย์เก่าปี 50 ไม่คับ (558/0) 04 เม.ย. 58
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/10/2013
ปรับปรุง 15/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 349530
Page Views 427827