ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ พิชญ์สิณี ใหม่เทวินทร์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
อบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมการแ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
วันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร ) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียนต่
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร ) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP( Mini Englis
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
ประกาศระบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียน MEP (MINI ENGLISH PROGRAM)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
คะแนนสอบห้องเรียน MEP ป.1 Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 62
ประกาศผลการสอบ MEP Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก MEP Mini English Program ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 62
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนMEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 62
ใบสมัครนักเรียนห้องเรียน Mini English Program ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น-ป.1 MEP ร.ร.นาราบ-2561
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 61