ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร ) เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน MEP (Mini English Program )
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร ) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียนต่อห้องเรียน MEP( Mini English Program ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ MEP (MINI ENGLISH PROGRAM) และห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
แสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกร คำนุช เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการทดสอบความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 65
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับ ผอ.ภานุมาศ ปาฟอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
100 ปี โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด“ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกฤษดาอินสง ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ เด็กชายธนากร คำนุช เป็นผู้สอบได้คะแนน ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการสอบวัดความรู้ General English Profic
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกฤษดาอินสง ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ประจำปีการศึกษา​2564 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับโรงเรียนบ้านนาราบ​ (จุลเกษตรศึกษาคาร)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้จัดทำ เสื้อที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้อุปการะคุณ ร่วมสนับสนุนเพื่อสมทบทุนจัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธุรการโรงเรียน 054-789112 089-8554280
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ประเภทผลงานระดับดีเยี่ยมลำดับที่ 2 สถานศึกษาขนาดใหญ่
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64