ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด“ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
โรงเรียนบ้านาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด“ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 159 คน ได้รับเมตตาจากท่านพระครูสุธีปัญญากร เจ้าคณะอำเภอนาน้อย มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพระวิทยากรประกอบด้วย พระครูพิธานนันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาราบวิทยา พระชัยชนะ อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดนาน้อย พระสมุห์ภรัณยู ฐานสมฺปุณโน วัดมิ่งเมือง รวมถึง ท่านศน. พรรพรรณ ณ ลำพูน, ท่านผอ. ภูวนาถ ทาตาลและคณะ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีปฏิบัติของชาวพุทธและการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับวัยปลอดภัยจากยาเสพติด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,15:25   อ่าน 164 ครั้ง