ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน
ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ด็กหญิงบวรลักษณ์  วิสิฐธนนนท์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ด้านคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 25 ครั้ง