ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน
ที่มีผลการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
เด็กชายกรธนกฤต  ศรีประเสริฐ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ด้านภาษาไทย
คะแนนสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ 94 คะแนน

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,12:41   อ่าน 23 ครั้ง