ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้ทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักครูและจัดกิจกรร
วันที่ 6 พฤษจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ได้ทำพิธีทำบุญขึ้นบ้านพักครูและจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก มีการแสดงของนักเรียนคือการตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปูจา การแสดง ฟ้อนล่องน่าน และฟ้อนเอิ้นขวัญ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ผอ. สงบ เฉลิมลาภ และคณะ นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา
ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/dFuvDJ5jhjWnoibUA
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 26 ครั้ง