ข่าวประชาสัมพันธ์
Big Cleaning Day
นที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ ฯ พร้อมด้วย นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ พื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน และ บริเวณต่างๆ ในโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อีกทั้งได้ดำเนินการในเรื่องขยะ โดยการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงงดใช้สิ่งของที่จะสร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 33 ครั้ง