ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะติดตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. คณะติดตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) คณะติดตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของ ศธ. นำโดยนางพิจารณา ศิริชานนท์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ ชุตินทราศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายมิตรภาพ อภิวงค์งาม นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดน่าน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ นำคณะลงพื้นที่ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายกฤษดา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย(กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1)ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง โรงเรียนบ้านเชียงของ โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 โรงเรียนบ้านนาหล่าย โรงเรียนบ้านบุ้ง โรงเรียนบ้านปางหก โรงเรียนบ้านน้ำหิน โรงเรียนบ้านหัวเมือง โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านพืชเจริญ และโรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจจารณา โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,22:25   อ่าน 211 ครั้ง