ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย ปี 2564 ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) นำโดย นายกฤษดา  อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรมเป็นศรี  ของดีนาน้อย ปี 2564 ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้แก่ ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนมองเซิง ตีกลองสะบัดชัย ดนตรีพื้นเมือง ประกวดวาดภาพ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เขียนอักษรล้านนา(ตั๋วเมือง)  ออกร้านบ้านแคคตัส “เด็กนาน้อยตามรอยพ่อ”  และศึกษาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จากหน่วยงานราชการที่ร่วมจัดบูธกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้แสดงความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและหน่วยงานราชการที่มาร่วมในงานเป็นอย่างมาก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 212 ครั้ง