ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาราบฯ ที่ทีผลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา การสอบวัดศักยภาพการเรียนร

นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์  ศรรบศึก รองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย คณะครูฝ่ายงานวิชาการ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาราบฯ ที่ทีผลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา การสอบวัดศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563
               คะแนนสูงสุดของการทดสอบแต่ละวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ เด็กชาย นิติภูมิ ปันสอน  วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กหญิง ปานหทัย จิตตา, เด็กหญิง พิชญ์สิณี ใหม่เทวินทร์ วิชาภาษาไทย เด็กชาย นิติภูมิ ปันสอน,เด็กหญิง บุณยาพร ทองอินทร์
วิชาสังคมศึกษา เด็กหญิง ปานหทัย จิตตา วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิง จันทร์เจ้าฉาย แสงประจักษ์,เด็กหญิง นันท์นภัส ดาอินวงค์
               คะแนนสูงสุดของการทดสอบแต่ละวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิง วชิรญาณ์ กาวีนุ วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กหญิง ศุภสุตา การงานดี, เด็กหญิง ธัญสินี งานนันใจ, วิชาภาษาไทย เด็กหญิง ธารวารี สุทธเขตต์
วิชาสังคมศึกษาฯ  เด็กหญิง บุญรักษา วงศ์ทะเนตร,เด็กหญิง ภิรรัตน์ ไชยบุญมา เด็กชาย ศุภกร สิทธิโน วิชาภาษาอังกฤษ  เด็กหญิง วชิรญาณ์ กาวีนุ
 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,00:00   อ่าน 16 ครั้ง