ครูต่างชาติ

Ms. Liezle Dangtayan Victorio

Mrs. Jayser Galicia Marvil

Miss Claere Tami-ing Unggay

Miss Hagur Ihab

Miss Aliakseyeva Darya